Polityka prywatności

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), ALVERA S.C. poniżej przekazuje zbiór niezbędnych informacji o zasadach przetwarzania Twoich danych osobowych oraz o związanych z tym przysługujących Ci prawach.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Twoich danych osobowych przez ALVERA S.C., a także o przysługujących Ci uprawnieniach, skontaktuj się z nami  biuro@alvera.pl.

 

Kto jest administratorem danych ?

Operatorem Serwisu www.alvera.pl oraz administratorem danych osobowych otrzymanych od Ciebie w ramach prowadzonej przez nas działalności gospodarczej  jest ALVERA S.C.  z siedzibą przy ul. ADAMA KRĘGLEWSKIEGO 3, 61-248 POZNAŃ, NIP 7822792769, REGON 369629568 wpisany do KRS.

Prywatność osób odwiedzających nasz serwis internetowy ma dla nas priorytetowe znaczenie. Dokładamy wszelkich starań, aby na mocy obowiązującego prawa zagwarantować poufność posiadanych danych osobowych. Zgodnie z obowiązującym prawem, nie będziemy bez zgody osób, których dane dotyczą, przekazywać ani udostępniać zebranych danych osobowych. Korzystając ze strony internetowej www.alvera.pl  potwierdzasz pełną akceptację poniższych warunków:

 

Jakie dane przetwarzamy?

Zbieramy i przetwarzamy informacje na Twój temat uzyskiwane od Ciebie podczas:

 • rozmów telefonicznych;
 • korespondencji e-mail
 • podczas Twoich odwiedzin w naszym sklepie al. Piastów 69, 70-332 Szczecin

Statystyki zbiorcze dotyczące odwiedzin oraz inne informacje związane z witryną, które nie pozwalają na jednoznaczną identyfikację Użytkowników są wykorzystywane przez nas wyłącznie do poprawy jakości i optymalizacji działania naszych serwisów. Cała zawartość serwisu jest ogólnie dostępna. Oznacza to brak konieczności rejestracji i podawania swoich danych osobowych przy wizytach na naszej stronie www.alvera.pl

 

W jakim celu będziemy przetwarzać  Twoje dane?

Będziemy przetwarzać Twoje dane:

a. w celach związanych z realizacją przygotowania  i zawarcia umowy na prace budowlane, montażowe lub umowy sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), w tym w szczególności w celu:

 • kontaktu z Tobą drogą e-mailową , telefoniczną
 • rozpoznania Twoich potrzeb
 • wykonania usługi pomiaru
 • zawarcia umowy
 • realizacji umowy
 • rozliczeń finansowych, w tym wystawienia dokumentów księgowych.
 • dochodzenia lub obrony roszczeń
 • obsługi gwarancyjnej i ewentualnego procesu reklamacji
 • serwisu pogwarancyjnego

b. w celu realizacji uzasadnionego interesu administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), np. podczas tworzenia zestawień, analiz, statystyk, raportów oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa.

 

Komu udostępniamy Twoje dane?

Twoje dane, w zakresie w jakim będzie to niezbędne, możemy udostępniać:

a. naszym podwykonawcom tj. podmiotom, z którymi współpracujemy w zakresie wykonania usługi montażu

b. w przypadku zleconej przez Ciebie wysyłki towaru firmie kurierskiej lub Poczcie Polskiej

c. podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa (np. sądom, organom ochrony prawnej, organom administracji, organom nadzoru)

d. biuru rachunkowemu, który prowadzi księgowość naszej firmy

W każdym wypadku udostępnienia Twoich danych będziemy dbać o to, aby przekazywane było jedynie minimum informacji niezbędnych do realizacji celu przetwarzania danych.

Twoje dane nie będą przekazywane poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). W przypadku, gdyby Twoje dane miały być przekazywane poza terytorium EOG zapewnimy, aby współpraca z takimi podmiotami odbywała się w oparciu o odpowiednią podstawę prawną i aby zapewniały one odpowiednie standardy ochrony.

 

Jak długo będziemy przechowywać Twoje dane?

Twoje dane osobowe przechowywać będziemy przez okres :

a. niezbędny do realizacji celów, do których dane osobowe zostały zebrane lub w których są przetwarzane

b. w zakresie niezbędnym do zapewnienia zgodności z obowiązującym wymogiem prawnym lub w zakresie, w jakim jest to wskazane w świetle obowiązujących przepisów o archiwizacji.

c. do czasu wykonania usługi i okres niezbędny do dochodzenia lub obrony roszczeń, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym dla realizacji przez ALVERA S.C. uzasadnionego interesu administratora.

 

Jakie prawa Ci przysługują w związku z przetwarzaniem Twoich danych?

Przysługuje Tobie prawo do:

a. dostępu do treści Twoich danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych
b. żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne
c. żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”) – w przypadku, gdy: 

 • dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane
 • wniosłaś/eś sprzeciw wobec przetwarzania danych
 • cofnęłaś/cofnąłeś zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania
 • dane są przetwarzane niezgodnie z prawem
 • dane muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa

d) żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadku gdy:

 • kwestionujesz prawidłowość danych osobowych
 • przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a sprzeciwisz się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia
 • nie będziemy potrzebować już Twoich danych do swoich celów, będziesz Potrzebować ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń
 • wniosłaś/wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu;

e) przenoszenia Twoich danych osobowych w przypadku, gdy:

 • przetwarzanie odbywa się na podstawie umowy zawartej z Tobą lub na podstawie Twojej zgody
 • przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany

f) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, w tym profilowania, gdy:

 • zaistnieją przyczyny związane z Twoją szczególną sytuacją oraz
 • przetwarzanie danych oparte jest na podstawie niezbędności do realizacji prawnie uzasadnionych celów administratora.

g) cofnięcia zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych w zakresie, w jakim udzieliłaś/udzieliłeś zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Dodatkowo masz prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie przez nas danych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych „RODO”.

 

Profilowanie

Zebranych od Ciebie danych, nie będziemy wykorzystywać  do profilowania.

 

Czy musisz podawać Twoje dane?

Podanie Twoich danych jest całkowicie dobrowolne. Niepodanie przez Ciebie danych będzie jednak skutkować brakiem możliwości przygotowania i zawarcia umowy o prace budowlano montażowe  lub umowy sprzedaży z wysyłką towaru.

 

Z kim kontaktować się w sprawach przetwarzania danych?

W sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych możesz kontaktować się z nami pod adresem e-mail:biuro@alvera.pl lub korespondencyjnie na adres ALVERA S.C.  z siedzibą w Poznaniu, ul. Adama Kręglewskiego 3,61-248 Poznań. W naszej firmie nie powołaliśmy inspektora ochrony danych osobowych.

 

Wykorzystanie plików cookie

Serwis  www.alvera.pl nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Operator Serwisu.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

 • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb.
 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

 

Osadzone treści z innych witryn

Artykuły na tej witrynie mogą zawierać osadzone treści (np. filmy, obrazki, artykuły itp.). Osadzone treści z innych witryn zachowują się analogicznie do tego, jakby użytkownik odwiedził bezpośrednio konkretną witrynę.

Te witryny mogą zbierać informację o Tobie, używać ciasteczek, dołączać dodatkowe, zewnętrzne systemy śledzenia i monitorować twoje interakcje z osadzonym materiałem, włączając w to śledzenie Twoich interakcji z osadzonym materiałem jeśli posiadasz konto i jesteś zalogowany w tamtej witrynie.

Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

Jeżeli uważasz, że obecność plików cookie narusza Twoją prywatność, możesz w każdej chwili je wyłączyć albo dla konkretnej witryny albo w ogóle dla wszystkich połączeń z Twojej przeglądarki.